جستجوی پیشرفته در این گروه

 • مدل پردازنده
 • سری پردازنده
 • سازنده
 • سوکت
 • تعداد هسته (Core)
 • وضعیت ضریب Multiplier
 • پردازنده گرافیکی
 • نوع حافظه پشتیبانی شده
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon مدل 3000G
 • مدل پردازنده : AMD Athlon
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 2 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : Radeon Vega 3
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 3 3200G
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen 3
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 4 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : Radeon RX Vega 8
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 5 3400G
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen 5
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 4 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : Radeon RX Vega 11
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده های مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600X
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen 5
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 6 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : ندارد
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 7 3700X
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen 7
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 8 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : ندارد
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 7 3800X
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen 7
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 8 هسته ای
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 9 3900X
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 12 هسته ای
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN 9 3950X
 • سوکت : AMD AM4
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 16 هسته ای
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen Threadripper 3960X
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen Threadripper
 • سوکت : AMD sTRX4 / TRX40
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 24 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : ندارد
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 3970X
 • مدل پردازنده : AMD Ryzen Threadripper
 • سوکت : AMD sTRX4 / TRX40
 • نوع پردازنده : 64 بیتی
 • تعداد هسته (Core) : 32 هسته ای
 • پردازنده گرافیکی : ندارد
 • نوع حافظه پشتیبانی شده : DDR4