جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع پاور
 • تعداد ریل 12 ولت
 • گواهینامه 80PLUS
 • قابلیت Active PFC
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E
 • کانکتور 15 پین SATA
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 650W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Litepower 450W
 • ابعاد : 85.1 × 141 × 150 ميليمتر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : پنج عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-UK
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12v v2.4
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP450A-UK
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 ميلیمتر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل GP500B HP Plus
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP650B-OCPT Overclocking Evo
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 ميلیمتر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP650B-OCPT
 • ابعاد : 86 × 150 × 180 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP750B-OCPT
 • ابعاد : 86 × 150 × 180 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE P1-750W-G
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.4, EPS 2.92
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OCPT
 • ابعاد : 86 × 150 × 180 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : سه عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل V850 Gold
 • ابعاد : 86 × 150 × 170 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : Intel Form Factor ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل V1000 Gold
 • ابعاد : 86 × 150 × 170 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : هشت عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل CYCLOPS X1-1200W-P
 • فرم فاکتور : ATX 12V v2.4 and EPS v2.92
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل V1200 Platinum
 • ابعاد : 86 × 150 × 190 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دوازده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 700W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 570W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 620W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد