جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع پاور
 • تعداد ریل 12 ولت
 • گواهینامه 80PLUS
 • قابلیت Active PFC
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E
 • کانکتور 15 پین SATA
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

منبع تغذیه کامپیوتر سادیتا مدل SP330
 • ابعاد : 85 × 150 × 155 میلی‌متر
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 620W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-HE
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V v2.31
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-He
 • ابعاد : 150x140x86 میلی متر
 • تعداد ریل 12 ولت : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذيه کامپيوتر ترمالتيک 450 وات مدل TR2 S
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 ميليمتر
 • فرم فاکتور : ATX 12V 2.3
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذيه کامپيوتر ترمالتيک 500 وات مدل TR2 Gold
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 ميليمتر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل GP600B HP Plus
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP700B HP Plus
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 ميلیمتر
 • فرم فاکتور : ATX
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر و ماینینگ سادیتا مدل X.SERIES SP-16
 • ابعاد : 90 × 145 × 180 میلی‌متر
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دوازده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : هفت عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل MWE Gold 650
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : هشت عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل Masterwatt 650 TUF
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل کاملا ماژولار MWE GOLD 650
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : هشت عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل کاملا ماژولار MWE Gold 750W
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : هشت عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل V650
 • ابعاد : 86 × 150 × 140 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V v2.31
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : هشت عدد
منبع تغذیه کامپیوتر بیت ماینر مدل 1650w Miner
 • ابعاد : 86 × 150 × 230 میلی‌متر
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دوازده عدد