جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع پاور
 • تعداد ریل 12 ولت
 • گواهینامه 80PLUS
 • قابلیت Active PFC
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E
 • کانکتور 15 پین SATA
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP350A ECO 80Plus
 • ابعاد : 86 × 150 × 140 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX PS2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330A-ESD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP400A-ECO
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX PS2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP380A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل Elite V3 450W
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP430A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : چهار عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP480A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP580A-EUD
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل KRATOS E1-500W
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.4
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
منبع تغذیه گرین مدل GP500A-UK PLUS
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX PS2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد
منبع تغذیه نیمه ماژولار گرین مدل GP600B HP Plus
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل کاملا ماژولار MWE GOLD 650
 • ابعاد : 86 × 150 × 160 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX 12V V2.31
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : هشت عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP650B-OCPT Overclocking Evo
 • ابعاد : 86 × 140 × 150 ميلیمتر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP750B-OCPT
 • ابعاد : 86 × 150 × 180 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه گرین مدل GP850B-OC
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد
منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP850B-OCPT
 • ابعاد : 86 × 150 × 180 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : سه عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 700W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 650W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 570W
 • ابعاد : 88 × 140 × 150 میلی‌متر
 • فرم فاکتور : ATX12V V2.3
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ندارد