جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع اتصال
 • تعداد باتری
 • نوع باتری
 • کلید روشن و خاموش
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

ماوس گرین مدل GM-400
 • ابعاد : 38 × 64 × 110 میلی‌متر
 • وزن : 70 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس آفیشال گرین مدل GM-102
 • ابعاد : 37 × 65 × 95 میلی‌متر
 • وزن : 70 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس جنیوس مدل DX-120
 • ابعاد : 37 × 60 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 85 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس جنیوس مدل DX-125
 • ابعاد : 37 × 60 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 85 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس جنیوس مدل DX-130
 • ابعاد : 37 × 60 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 85 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس تسکو TM 278 - با سیم
 • تعداد کلیدها : 6 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
ماوس جنیوس مدل DX-110
 • ابعاد : 37 × 60 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 85 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس جنیوس مدل DX-150 Ergonomic
 • ابعاد : 36 × 65 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 90 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس گرین مدل GM-302
 • ابعاد : 40 × 63 × 100 میلی‌متر
 • وزن : 90 گرم
 • تعداد کلیدها : 5 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
ماوس ایفورتک مدل N-300
 • وزن : 200 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس ای فورتک مدل N-330
 • ابعاد : 35 × 55 × 100 ميلیمتر
 • وزن : 96 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس بی سیم گرین مدل GM-503W
 • ابعاد : 37 × 65 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 60 گرم
 • تعداد کلیدها : 4 عدد
 • نوع اتصال : بیسیم
 • نوع رابط : دانگل-USB
 • تعداد باتری : 2 عدد
 • نوع باتری : باتری نیم‌قلمی (سایز AAA)
ماوس ای فورتک مدل N-600X
 • ابعاد : 40 × 70 × 100 میلی‌متر
 • وزن : 70 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس بی‌سیم جنیوس مدل NX-7005
 • ابعاد : 39 × 58 × 100 میلی‌متر
 • وزن : 56 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : بیسیم
 • نوع رابط : دانگل USB
 • تعداد باتری : 1 عدد
 • نوع باتری : باتری قلمی (سایز AA)
 • عمر باتری : تا 6 ماه
ماوس ای فورتک مدل N-500F
 • ابعاد : 40 × 65 × 110 میلی‌متر
 • وزن : 110 گرم
 • تعداد کلیدها : 4 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس ایفورتک مدل N-100
 • ابعاد : 70 × 100 × 120 ميلیمتر
 • وزن : 150 گرم
 • تعداد کلیدها : 2 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس ایفورتک مدل N-810FX
 • وزن : 200 گرم
 • تعداد کلیدها : 5 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس ای فورتک مدل N-70FX
 • تعداد کلیدها : 7 عدد
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس بی‌سیم گرین مدل GM-501W
 • ابعاد : 37 × 65 × 105 میلی‌متر
 • وزن : 60 گرم
 • تعداد کلیدها : 5 عدد
 • نوع اتصال : بیسیم
 • نوع رابط : دانگل USB
 • تعداد باتری : 2 عدد
 • نوع باتری : باتری نیم‌قلمی (سایز AAA)
ماوس بی سیم ای فورتک مدل G3-200N
 • ابعاد : 40 × 60 × 100 میلی‌متر
 • وزن : 62 گرم
 • تعداد کلیدها : 3 عدد
 • نوع اتصال : بیسیم
 • نوع رابط : دانگل USB
 • تعداد باتری : 1 عدد
 • نوع باتری : باتری قلمی (سایز AA)