جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع اتصال
 • تعداد آنتن
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

کارت شبکه بی‌سیم و USB تی پی لینک مدل TL-WN823N
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه بی‌سیم 300Mbps تی پی لینک مدل TL-WN8200ND
 • نوع آنتن : آنتن متحرک از نوع RP-SMA
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : دو عدد
کارت شبکه بی سیم USB دی لینک مدل DWA-131_E1
 • نوع آنتن : آنتن داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
کارت شبکه USB و بی‌سیم دی لینک مدل DWA-132
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه USB و بی‌سیم دی لینک DWA-127
 • نوع آنتن : Omni-Directional
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه USB و بی‌سیم دی لینک مدل DWA-123
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
مبدل کارت باس بی‌سیم دی لینک مدل DWA-645
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
کارت شبکه بی سیم دوبانده USB دی لینک مدل DWA-160 Xtreme
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه بی سیم AC دی لینک DWA-171
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه USB بی‌سیم و دوباند دی لینک مدل DWA-182
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه بی سیم دی لینک مدل DWA-525
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه USB و بی‌سیم دی لینک مدل DWA-125
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه USB و بی‌سیم دی لینک مدل DWA-192
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
کارت شبکه USB وایرلس و دوبانده تی‌پی لینک مدل Archer T2U
 • نوع آنتن : آنتن داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
کارت شبکه USB بی‌سیم AC450 تی پی لینک مدل Archer T1U
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه بی‌سیم 300Mbps تی پی لینک TL-WN851ND
 • نوع آنتن : جدا شدنی Omni Directional, RP-SMA
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : دو عدد
کارت شبکه بی‌سیم تی پی لینک مدل TL-WN821NC
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : دو عدد
کارت شبکه USB بی‌سیم و دوباند تی‌پی لبنک مدل Archer T4U AC1200
 • نوع آنتن : آنتن Omni Directional داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
کارت شبکه بی سیم و USB تی پی لینک مدل TL-WN725N
 • نوع آنتن : داخلی
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد
کارت شبکه USB بی‌سیم N150 تی پی لینک مدل TL-WN7200ND
 • نوع آنتن : Omni Directional, RP-SMA با قابلیت قابل جدا شدن
 • نوع اتصال : بی‌سیم (Wi-Fi)
 • تعداد آنتن : یک عدد