جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد پورت شبکه ( LAN )
 • تعداد پورت USB 2.0
 • تعداد پورت USB 3.0
 • تعداد آنتن
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

توسعه دهنده شبکه بی‌سیم N300 تی پی لینک مدل TL-WA850RE
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
اکسس پوینت بی‌سیم N300 تی پی لینک مدل TL-WA901ND
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد آنتن : سه عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
اکسس پوینت دو باند بیسیم دی لینک مدل DAP-2660
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی سیم دی لینک مدل DIR-600
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
توسعه دهنده بی‌سیم دی لینک مدل DAP-1320
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم N 150 دی لینک مدل DIR-600M
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
اکسس پوینت بی‌سیم و دو بانده دی لینک مدل DAP-1665
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر دی لینک مدل DSR-500N
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : سه عدد
روتر بی سیم دی لینک مدل DSR-250N
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : هشت عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
روتر SOHO VPN دی لینک DIR-140L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : بدون آنتن (باسیم)
روتر بی‌سیم و HSPA+ 3G دی لینک مدل DWR-712 3G
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم N150 دی لینک مدل DWR-111
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم N300 دی لینک مدل DIR-619L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : سه عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
اکسس پوینت اکسترنال دو باند دی لینک مدل DAP-3690
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : دو عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم دی لینک مدل DIR-868L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم N600 و کلاود دی لینک مدل DIR-826L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر ابری دو بانده بی‌سیم AC750 دی لینک مدل DIR-816L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم و دوباند دی لینک مدل DIR-810L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم و دوباند دی لینک مدل DIR-803
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم N300 پلاس دی لینک مدل DIR-626L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی