جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد پورت
 • نوع سوییچ
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

سوییچ دی لینک مدل DES-1016A
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی لینک مدل DES-1016D
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ 24 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی لینک مدل DES-1024D
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 16 پورت غیرمدیریتی دی لینک مدل DGS-1016A
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 8 پورت گیگابیتی و غیر مدیریتی دی لینک مدل DGS-1008P
 • تعداد پورت : 8 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ دی لینک مدل DGS-1016D
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ 24 پورت غیرمدیریتی دی لینک مدل DGS-1024A
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ دی لینک مدل DES-1024A
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ غیر مدیریتی دی لینک 8 پورت مدل DES-1008D
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
 • تعداد پورت : 8 عدد
سوییچ 5 پورت گیگابیتی غیر مدیریتی و دسکتاپ دی لینک مدل DES-1005D
 • تعداد پورت : 5 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ دی لینک مدل DGS-1008D
 • تعداد پورت : 8 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد