جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد پورت
 • نوع سوییچ
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

سوییچ تی پی لینک مدل TL-SG1005D
 • تعداد پورت : 5 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 2 پورت KVM همراه با پشتیبانی از صدای دی لینک مدل KVM-121
 • تعداد پورت : 2 عدد
 • نوع سوییچ : KVM
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 16 پورت مگابیتی و دسکتاپ تی پی لینک مدل TL-SF1016D
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 8 پورت تی پی لینک مدل TL-SG108
 • تعداد پورت : 8 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
سوییچ 16 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی لینک مدل DES-1016D
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ 24 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1024D
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 24 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SF1024
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 24 پورت غیر مدیریتی و دسکتاپ دی لینک مدل DES-1024D
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100Mbp/s , غیر مدیریتی
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 8 پورت تی پی لینک مدل TL-SG1008P
 • تعداد پورت : 8 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 16 پورت گیگابیتی تی پی لینک مدل TL-SG1016D
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 8 پورت گیگابیتی و غیر مدیریتی دی لینک مدل DGS-1008P
 • تعداد پورت : 8 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
سوییچ 24 پورت گیگابیتی و دسکتاپ/رکمونت تی پی-لینک مدل TL-SG1024D
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 24 پورت گیگابیت رکمونت تی پی لینک مدل TL-SG1024
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ 24 پورت غیرمدیریتی دی لینک مدل DGS-1024A
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s , غیر مدیریتی
 • قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت : ندارد
سوییچ دی لینک 28 پورت مدل DGS-1210-28
 • تعداد پورت : 28 عدد
سوییچ دی لینک مدل DGS-1024D
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
سوییچ تی پی لینک مدل TL-SG3216
 • تعداد پورت : 16 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
سوییچ 48 پورت تی پی لینک TL-SG1048
 • تعداد پورت : 48 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s
سوییچ 28 پورت گیگابیت و POE دی لینک مدل DGS-1210-28P
 • تعداد پورت : 24 عدد
 • نوع سوییچ : 10/100/1000Mbp/s