جستجوی پیشرفته در این گروه

 • پلتفرم سیستم
 • کاربری
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

سیستم اسمبل شده گیگابایت مدل G2 با پلتفرم اینتل
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A3 با پلتفرم اینتل گرافیک 2 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A7 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A6 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده گیگابایت مدل G3 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A5 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A2 با پلتفرم اینتل گرافیک 2 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده گیگابایت مدل G4 با پلتفرم اینتل گرافیک 1 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری
سیستم اسمبل شده بایواستار مدل B8 Gaming با پلتفرم ای ام دی گرافیک 4 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : AMD
 • کاربری : خانگی و اداری , گیمینگ
سیستم اسمبل شده ایسوس مدل A9 Gaming با پلتفرم اینتل گرافیک 4 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری , گیمینگ
سیستم اسمبل شده بایواستار مدل B9 Super Gaming با پلتفرم ای ام دی گرافیک 8 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : AMD
 • کاربری : خانگی و اداری , گیمینگ
سیستم اسمبل شده گیگابایت مدل G1 با پلتفرم اینتل گرافیک 2 گیگابایت
 • پلتفرم سیستم : Intel
 • کاربری : خانگی و اداری