جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

لنز نیکون مدل AF NIKKOR 50mm f/1.8D
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 50 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : 1.8/F
 • فوکوس خودکار : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF NIKKOR 50mm f/1.4D
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 50 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : f/1.4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نيکون مدل PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 45 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : ندارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نيکون مدل PC-E Micro NIKKOR 85mm f2.8D
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 85 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : ندارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نيکون مدل AF-S VR NIKKOR 300mm f2.8G IF-ED
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 300 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 250 تا 400 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نيکون مدل PC-E NIKKOR 24mm f3.5D ED
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : وايد زوم
 • فاصله کانونی : 24 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : 3.5/F
 • فوکوس خودکار : ندارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f2.8G IF-ED
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 105 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 100 تا 250 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 70-300 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • نسبت کانونی : F/4.5–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 400 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 250 تا 400 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 600 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 400 تا 1000 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 500 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 400 تا 1000 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 200-400 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 250 تا 400 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 200 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 100 تا 250 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : F/2
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 300 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 250 تا 400 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 70-200 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : وايد زوم
 • فاصله کانونی : 35 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : f/1.4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 85 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : f/1.4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
 • پوشش سطحی نانو کریستال : دارد
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 300 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 250 تا 400 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 28-300 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/3.5–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : نیکون
لنز نیکون مدل AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 85 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : FX
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : 1.8/F
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : نیکون