جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع رابط
 • ظرفیت
 • ضد خش
 • مقاوم در برابر ضربه
 • مقاوم در برابر لرزش
 • مقاوم در برابر شوک
 • نوع فلش
 • پشتیبانی از RAID
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD700X ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD700X ظرفیت 256 گیگابایت
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD700X ظرفیت 512 گیگابایت
 • ظرفیت : 512 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD700 ظرفیت 256 گیگابایت
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD700 ظرفیت 512 گیگابایت
 • ظرفیت : 512 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD700 ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD600 ظرفیت 512 گیگابایت
 • ظرفیت : 512 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SD600 ظرفیت 256 گیگابایت
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SC660H ظرفیت 256 گیگابایت
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SC660H ظرفیت 512 گیگابایت
 • ظرفیت : 512 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : TLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SC660 ظرفیت 480 گیگابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • ظرفیت : 480 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SC660 ظرفیت 240 گیگابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • ظرفیت : 240 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SV620H ظرفیت 256 گیگابایت
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SV620H ظرفیت 512 گیگابایت
 • ظرفیت : 512 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SV620 ظرفیت 240 گیگابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • ظرفیت : 240 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SV620 ظرفیت 480 گیگابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • ظرفیت : 480 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SE730 ظرفیت 250 گیگابایت
 • ظرفیت : 250 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : دارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : MLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SE730H ظرفیت 256 گیگابایت
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : دارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : MLC
 • نوع رابط : USB 3.1
حافظه SSD اکسترنال ای دیتا مدل SE730H ظرفیت 512 گیگابایت
 • ظرفیت : 512 گیگابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : دارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع فلش : MLC
حافظه SSD اکسترنال سن دیسک مدل Extreme 900 ظرفیت 1.92 ترابایت
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • مقاوم در برابر ضربه : ندارد
 • مقاوم در برابر شوک : دارد
 • نوع رابط : USB 3.1