جستجوی پیشرفته در این گروه

 • ظرفیت
 • نوع رابط
 • سایز هد
 • سرعت چرخش
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EURX ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری بنفش مدل WD10PURX ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
هارددیسک اینترنال توشیبا مدل V300 ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارد اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی مدل WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 2 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال توشیبا مدل V300 ظرفیت 2 ترابایت
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 2 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری بنفش مدل WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 2 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال لپ تاپ سیگیت مدل ST2000LM007 ظرفیت 2 ترابایت
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 2 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی مدل WD30EZRZ ظرفیت 3 ترابایت
 • ظرفیت : 3 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 3 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5900 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال سیگیت سری BarraCuda مدل ST3000DM007 ظرفیت 3 ترابایت
 • ظرفیت : 3 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 3 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 7200 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری بنفش مدل WD30PURX ظرفیت 3 ترابایت
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
 • ظرفیت : 3 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 3 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی مدل WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت
 • ظرفیت : 4 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 4 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری بنفش مدل WD40PURX ظرفیت 4 ترابایت
 • سرعت چرخش : 7200 دور در دقیقه
 • ظرفیت : 4 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 4 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
هارددیسک اینترنال سیگیت سری Enterprise مدل ST1000NM0055 ظرفیت 1 ترابایت
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 7200 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری مشکی مدل WD1003FZEX ظرفیت 1 ترابایت
 • بر اساس نوع : 1 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • ظرفیت : 1 ترابایت
 • سرعت چرخش : 7200 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری قرمز مدل WD20EFRX ظرفیت 2 ترابایت
 • سرعت چرخش : 5400 دور در دقیقه
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 2 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی مدل WD60EZRZ ظرفیت 6 ترابایت
 • ظرفیت : 6 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 6 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 5900 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری مشکی مدل WD2003FZEX ظرفیت 2 ترابایت
 • ظرفیت : 2 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 2 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 7200 دور در دقیقه
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری بنفش مدل WD60PURX ظرفیت 6 ترابایت
 • ظرفیت : 6 ترابایت
 • سایز هد : 3.5 اینچ
 • بر اساس نوع : 6 ترابایت
 • نوع رابط : SATA 3.0
 • سرعت چرخش : 7200 دور در دقیقه