جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد پورت شبکه ( LAN )
 • تعداد پورت USB 2.0
 • تعداد پورت USB 3.0
 • تعداد آنتن
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

اکسس پوینت دو باند بیسیم دی لینک مدل DAP-2660
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
توسعه دهنده بی‌سیم دی لینک مدل DAP-1320
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم N150 دی لینک مدل DWR-111
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم دی لینک مدل DIR-868L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم N600 و کلاود دی لینک مدل DIR-826L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم و دوباند دی لینک مدل DIR-810L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم N300 پلاس دی لینک مدل DIR-626L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم و شارژر دی لینک مدل DIR-510L
 • تعداد پورت USB 2.0 : دو عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم دی لینک مدل DIR-506L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
اکسس پوینت بی‌سیم دی لینک مدل DAP-3410
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : دو عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر اکسس پوینت بی‌سیم دی لینک مدل DIR-505
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی سیم دی لینک مدل DIR-636L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم و دوباند AC1200 دی لینک مدل DIR-850L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌ سیم N300 و شارژر همراه دی لینک مدل DIR-508L SharePort Go II
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر بی‌سیم و دوباند AC1750 دی لینک مدل DIR-865L
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
اکسس پوینت بی‌سیم و دوبانده دی لینک مدل DAP-1522
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
اکسس پوینت دو باند بیسیم دی لینک مدل DAP-2330
 • تعداد آنتن : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
اکسس پوینت بیسیم تی پی لینک مدل CPE510
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : دو عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
اکسس پوینت وایرلس N600 تی پی لینک مدل EAP220
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : یک عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی
روتر دو بانده بی سیم AC2600 تی پی لینک مدل Archer C2600
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : دو عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن داخلی