جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع پاور
 • تعداد ریل 12 ولت
 • گواهینامه 80PLUS
 • قابلیت Active PFC
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E
 • کانکتور 15 پین SATA
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE P1-750W-G
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.4, EPS 2.92
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل CYCLOPS X1-1200W-P
 • فرم فاکتور : ATX 12V v2.4 and EPS v2.92
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE P1-650W-G
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.4, EPS 2.92
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • تعداد ریل 12 ولت : یک عدد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE M1-750B
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : پنج عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE M1-650B
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : پنج عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE M1-650W
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : پنج عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE M1-550W
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : پنج عدد
منبع تغذیه کامپیوتر گیمدیاس مدل ASTRAPE E1-550
 • فرم فاکتور : ATX12V v2.2
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : پنج عدد