جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد پورت شبکه ( LAN )
 • تعداد پورت USB 2.0
 • تعداد پورت USB 3.0
 • تعداد آنتن
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

روتر بی‌ سیم گیگابیتی و سه بانده ایسوس مدل RT-AC3200
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : شش عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل RT-AC68U
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : سه عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم و دوبانده گیگابیتی ایسوس مدل RT-AC87U
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌سیم ایسوس مدل RT-AC88U
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : هشت عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : چهار عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی
روتر بی‌ سیم و سه بانده ایسوس مدل RT-AC5300
 • تعداد پورت شبکه ( LAN ) : چهار عدد
 • تعداد پورت USB 2.0 : یک عدد
 • تعداد پورت USB 3.0 : یک عدد
 • تعداد آنتن : هشت عدد
 • بر اساس نوع : آنتن خارجی