جستجوی پیشرفته در این گروه

 • ظرفیت
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 64 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 80 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 40 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 80 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 40 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 16 گیگابایت
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 40 مگابایت بر ثانیه
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 80 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه کداک SDHC کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 95MBps 650X ظرفیت 32 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 95 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 90 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه کداک SDHC کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps ظرفیت 32 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 50 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 14 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه کداک SDHC کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps ظرفیت 16 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 50 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 14 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه کداک SDHC کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 32 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 85 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 20 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه کداک SDHC کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 16 گیگابایت
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 85 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 20 مگابایت بر ثانیه
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X
کارت حافظه کداک SDHC کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps 580X ظرفیت 8 گیگابایت
 • نوع : اس دی کارت (SD)
 • سرعت خواندن : سرعت خواندن 85 مگابایت بر ثانیه
 • سرعت نوشتن : سرعت نوشتن 20 مگابایت بر ثانیه
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : آب , ضربه , پرتو X