جستجوی پیشرفته در این گروه

 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

لنز کانن مدل EF 28mm f/2.8
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : وايد زوم
 • فاصله کانونی : 28 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : ندارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 85mm f/1.2L II USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 85 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : F/1.2
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 50mm f/2.5 Compact Macro
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 50 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.5
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 600mm f/4L IS USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 600 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 400 تا 1000 ميليمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 400mm f/2.8L IS USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : بله
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 400 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 250 تا 400 ميليمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 55-250 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF-S
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 85mm f/1.8 USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 85 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : 1.8/F
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 18-55 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF-S
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/3.5–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 18-55 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF-S
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/3.5–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 50mm f/1.8 STM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 50 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : 1.8/F
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 55-250 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF-S
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : ندارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 50mm f/1.4 USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 50 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 24 تا 50 ميليمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/1.2 - f/2.0
 • نسبت کانونی : f/1.4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 40mm f/2.8 STM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 40 ميلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/2.0 - f/3.5
 • نسبت کانونی : F/2.8
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : وايد زوم
 • فاصله کانونی : 10-18 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF-S
 • کمترین نسبت کانونی : f/4.5 - f/5.6
 • نسبت کانونی : F/4.5–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : وايد زوم
 • فاصله کانونی : 10-22 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF-S
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/3.5–F/4.5
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 70-200mm f/4L IS USM
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 70-200 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
لنز کانن مدل EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 70-300 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : ندارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 75-300mm f/4-5.6 III USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : خیر
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 75-300 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 50 تا 100 ميلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4–F/5.6
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : ندارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : ندارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 24-70mm f/4.0L IS USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : استاندارد زوم
 • فاصله کانونی : 24-70 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : دارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن
لنز کانن مدل EF 24-105mm f/4L IS II USM
 • حلقه اتصال لنز به سه پایه : خیر
 • مقاوم در برابر غبار و رطوبت : بله
 • بر اساس نوع : تله فوتو زوم
 • فاصله کانونی : 24-105 میلیمتر
 • کمترین فاصله کانونی : 10 تا 24 میلیمتر
 • ماونت لنز : EF
 • کمترین نسبت کانونی : f/3.5 -f/4.5
 • نسبت کانونی : F/4
 • فوکوس خودکار : دارد
 • قابليت زوم : دارد
 • فوکوس دستی دائمی : دارد
 • سيستم زوم : چرخشی
 • قفل زوم : ندارد
 • لرزش گير تصوير : دارد
 • مربوط به دوربین : کانن